Mates CTF Round #4 Write-up – The sound of Silence (misc 200)

Lời nói đầu: Vì mình là người ra đề nên write-up có vẻ không khách quan lắm, mong các bạn thông cảm Đề bài cho một file MP3: http://files.matesctf.org/binary/misc200.mp3_315fa1052a5bf7455cfaa5325c26fe6c Bật lên nghe thì thấy âm thanh khá là đau đầu, chắc là có gì đó che giấu bên trong. Từ đây nghĩ đến hai khả… Read More »

TetCon 2016 Talk – Khởi đầu là PoC, đích đến là exploit

This talk is about how to build a Windows Escalation of Privileges exploit using our framework – WinEoP. This framework will be open-sourced after the conference. Hope this would help people in building windows kernel exploits. Khai thác lỗ hổng trên nền tảng hệ điều hành nói chung và hệ điều hành Microsoft Windows nói… Read More »